IT-Skräddaren

Exempel på levererade system

 • Löpande presentation av produktionsstatistik
 • Utrullning av arbetsorder till anställdas kalendrar
 • Schemaläggning av maskinservice
 • Registrering och strukturering av analysdata
 • Lagersystem
 • Automatiska transportbeställningar (via e-post)
 • Produktstrukturer med produktkalkyler
 • Produktionsplanering med automatiska inköpsorder (MPS)
 • Förslagsverksamhet: hantering av dokument och arbetsflöden
 • Programmeringsutrustning för inbyggda system
 • Tilläggsmoduler för VISMA/SPCS bokföringsprogram
 • Program för att skapa individuella träningspass på gym
Kompetens inom affärssystem, elektronik och mekanik. 30 år i branschen, men alltid uppdaterad med det nya!