IT-Skräddaren

Kompetens

Med 30 års erfarenhet av konstruktion och systemutveckling inom mekanik,
elektronik, elektromekanik och ekonomi, kan jag sätta mig in i kundens behov/problem
och lösa dem på ett effektivt sätt.

Kompetens inom affärssystem, elektronik och mekanik.
30 år i branschen, men alltid uppdaterad med det nya!

Anpassa tekniken till verksamheten!

Göran Gustafsson
Civilingenjör