IT-Skräddaren

Standard

+ Mycket för pengarna
- ALLTFÖR mycket!
- Kräver utbildning
- Anpassningar blir dyra
- I värsta fall måste verksamheten ändras
Läs om stora Ericsson
Införandet av affärssystemet SAP på Ericsson i mitten på 90-talet blev till en mardröm
Läs om Levi's
Byxtillverkaren som nästan fick gå med ändan bar

Skräddarsytt

+ Passar verksamheten direkt!
+ Minimalt utbildningsbehov
+ Påverka under "tillverkningen"
+ Standardiserade öppna databaser
Läs om lilla golvfirman
Eget system är guld värt för småföretag
Läs om en effektiv kommun
Räddade av egenutvecklat